Program

​Tirsdag 8. oktober: De delte øyeblikkene

08:30-09:30

​Frokostseminar: "Helsesista" Tale Maria Krohn Engvik

Se en hilsen fra Helsesista her:

​Faglige innlegg

Tema: Barsel-, sped- og småbarnstid

10:00-10:40
«Babyhjernen og tidlig stimulering»

Audrey van der Meer

PAUSE
11:00-11:30
«Evas monolog»

Kerstin Söderström

11:30-12:00
«ABC - Fokus på de små samspillsøyeblikkene». Et hjemmebasert tiltak for bruk i blant annet barnevernstjenesten.

Heidi Jacobsen og Hans Bugge

12:00-13:00
LUNSJ

13:00-13:45
«Musikk og hjernen»

Are Brean


PAUSE
14:05-14:50
«Utfordringer knyttet opp mot psykisk helse i graviditet og barseltid»

Gro Vatne Brean og Lena Engelsen, generalsekretær Landsforeningen 1001 dager

PAUSE
15:00-15:30
«Nettbasert foreldrestøtte». Bli med på en workshop hvor vi viser eksempler og gir et innblikk i hvordan vi på RBUP jobber med å utvikle foreldreveiledning. 

Filip Drozd og Hege Therese Størksen


15:30-16:00
«Fokus på far - endringer i farsrollen»

Hege Sundstrøm


Tema: Barn og ungdom 

10:00-10:30
«Barns temperament: mer enn hissighet».

Kåre S. Olafsen

10:30-11:00
«Forebyggende arbeid i kommunene: Erfaringer fra Tidlig Intervensjon - Mestrende barn og videreføring i ECHO-studien» 

Simon P. Neumer og Kristin Martinsen

PAUSE
11:20-12.00
«Håndtering av følelser i skolen»

Eva-Lill Bølstad Karevold og Fredrik Ferstad Skoe

12:00-13:00
LUNSJ
13.00-13:40
«Gledens helende effekt»

Sykehusklovnene

PAUSE
14:00-14:30
«Christian Radich - Når ungdom som har havnet utenfor tar en ny sjanse og seiler sammen»

Anne Andersen og Siri Lyngstad Elvsborg 

PAUSE
14:45-15:45
«Folkehelse og Livsmestring i skolen - en LINK til livet?»

Karen Ringereide og Siri Thorkildsen

​Onsdag 9. oktober: Jobber vi innafor?

​08:30-09:30

Frokostseminar: Lisa Tønne

Lisa Tønne deler sine tanker om hvordan tidligere erfaringer kan sette seg i kroppen.

​Faglige innlegg

Tema: De minste

09:30-10:00
«Profesjonell selvivaretakelse». Om slitasje, stress og nærværets betydning for hjelp til egenregulering.

Ingeborg Egebjerg

10:00-10:30
«Jobber du innafor?» Det siste fra forskning på tiltak for sped- og småbarn. 

Astrid Dahlgren

PAUSE
10:50-11:30
«Gjennom barneøyne - et barns møte med psykiske lidelser»

Grete Lillian Moen

11:30-12:30
LUNSJ

12:30-13:15
«Erfaringer fra Familie for første gang (Nurse-Family partnership - NFP)»

Tine Gammelgaard Aaserud med deltakere


13:35-14:10
«CPP- hvordan behandle traumer hos de minste barna».

Nina Sanner

PAUSE
14:30-15:00
«Trygg før 3 - en modell for å fremme god barnehagekvalitet for de yngste i barnehagen».

Elisabeth Solheim Buøen

15:00-15:45
«Vår første reise - fra eggleder til bryst». Hvordan livet starter og et barn vokser fram.

Malin Eberhard Gran


Tema: Barn og ungdom 

09:30-10:10
«Gjennom barneøyne - et barns møte med psykiske lidelser»

Grete Lillian Moen

PAUSE
10:30-11:15
«Samvalg». Hvordan forstår ungdom samvalgsprosessen?

Arild Bjørndal og Melanie Huynh Ekholdt i dialog med proffer fra Forandringsfabrikken

11:15-12:15
LUNSJ
12:15-12:35
«Tell Me More - nytten av elektroniske tilbakemeldingssystemer»

Kristian Rognstad

12.35-13:00
«Gal eller normal?» Når verden faller fra hverandre - eller noen havner utenfor.

Kristian Køhn og Heidi Brautaset

PAUSE
13:20-13:50
«Miljøterapi - eklektisk famling eller kompleks psykoterapi?»

Sara Linn Gerhardt

13:50-14:20
«Skolemestring blant barn i barnevernet»

Kristine Amlund Hagen og Benedicte Kirkøen
PAUSE
14:40-15:10
«Er forskningen på barn og unge innafor?» Hva vet vi at vi ikke vet, og hva gjør vi med det?

Brynhildur Axelsdottir og Astrid Dahlgren

15:10-15:40
«Profesjonell selvivaretakelse». Om slitasje, stress og nærværets betydning for hjelp til egenregulering.

Ingeborg Egebjerg

​Torsdag 10. oktober: Verdien av ulikhet?

​08:30-09:30

Frokostseminar: Peder Kjøs

Psykolog Peder Kjøs har gjennom sine 20 år som psykolog møtt mange unge og deres familier. På RBUPs frokostseminar deler han erfaringer og tanker om å være ung i dag. 

​Faglige innlegg

09.30-10:10
«Barselomsorg i et tverrkulturelt og historisk perspektiv»

Malin Eberhard-Gran

PAUSE
10:30-11:30
«Flerkulturens Big Bang». Å vokse opp mellom kulturer.

Aon Raza Naqvi

11:30-12:30
LUNSJ
12:30-13:10
«Black is beautiful - Identitet og psykisk helse blant minoritetsbarn og ungdom.»

Leoul Mekonen

PAUSE
13:30-14:00
«PIRM-studien». Presentasjon av foreldreveiledning for flyktninger og etniske minoriteter.

Joshua Patras