Program

​Tirsdag 8. oktober: De delte øyeblikkene

08:30-09:30

​Frokostseminar: "Helsesista" Tale Maria Krohn Engvik

Se en hilsen fra Helsesista her:

​Faglige innlegg

Tema: Barsel-, sped- og småbarnstid

«Babyhjernen og tidlig stimulering»

Audrey van der Meer

10:00-10:40
PAUSE
«Det lekne samspillet»

Kari Slinning

11:00-11:30
«ABC - Fokus på de små samspillsøyeblikkene». Et hjemmebasert tiltak for bruk i blant annet barnevernstjenesten.

Heidi Jacobsen og Hans Bugge

11:30-12:00
LUNSJ

12:00-13:00
«Betydningen av musikk for hjernens utvikling»

Are Brean og Geir Olve

13:00-13:45

PAUSE


«Utfordringer knyttet opp mot psykisk helse i graviditet og barseltid»

Gro Vatne Brean og Lena Engelsen, generalsekretær Landsforeningen 1001 dager

PAUSE
14:05-14:50
«Nettbasert foreldrestøtte». Bli med på en workshop hvor vi viser eksempler og gir et innblikk i hvordan vi på RBUP jobber med å utvikle foreldreveiledning. 

Filip Drozd og Hege Therese Størksen


«Fokus på far - endringer i farsrollen»   
Hege Sundstrøm
15:00-15:3015:30-16:00


Tema: Barn og ungdom 

«Barns temperament: mer enn hissighet».

Kåre S. Olafsen

10:00-10:30
«Forebyggende arbeid i kommunene: Erfaringer fra Tidlig Intervensjon - Mestrende barn og videreføring i ECHO-studien» 

Simon P. Neumer og Kristin Martinsen

10:30-11:00
PAUSE
«Håndtering av følelser i skolen»

Eva-Lill Bølstad Karevold og Fredrik Ferstad Skoe

11:20-12.00
LUNSJ
12:00-13:00
«Gledens helende effekt»

Sykehusklovnene

13.00-13:40
PAUSE


«Christian Radich - Når ungdom som har havnet utenfor tar en ny sjanse og seiler sammen» 

Anne Andersen

14:00-14:30
PAUSE
«Folkehelse og Livsmestring i skolen - en LINK til livet?» 

Karen Ringereide og Siri Thorkildsen


14:45-15:45

​Onsdag 9. oktober: Jobber vi innafor?

​08:30-09:30

Frokostseminar: Lisa Tønne

Lisa Tønne deler sine tanker om hvordan tidligere erfaringer kan sette seg i kroppen.

​Faglige innlegg

Tema: De minste

«Profesjonell selvivaretakelse». Om slitasje, stress og nærværets betydning for hjelp til egenregulering.

Ingeborg Egebjerg

09:30-10:00
«Jobber du innafor?» Det siste fra forskning på tiltak for sped- og småbarn. 

Astrid Dahlgren

PAUSE                                                                                                                                                            
10:00-10:30
«Gjennom barneøyne - et barns møte med psykiske lidelser»

Grete Lillian Moen

10:50-11:30
LUNSJ


11:30-12:30
«Erfaringer fra Familie for første gang (Nurse-Family partnership - NFP)»

Tine Gammelgaard Aaserud med deltakere

12:30-13:15
«CPP- hvordan behandle traumer hos de minste barna». 

Nina Sanner

13:35-14:10
PAUSE


«Trygg før 3 - en modelle for å fremme god barnehagekvalitet for de yngste i barnehagen». 

Elisabeth Solheim Buøen                                                                                                                                                   

14:30-15:00
«Vår første reise - fra eggleder til bryst». Hvordan livet starter og et barn vokser fram.

Malin Eberhard Gran


15:00-15:35


Tema: Barn og ungdom

«Gjennom barneøyne - et barns møte med psykiske lidelser»

Grete Lillian Moen

09:30-10:10
PAUSE
«Samvalg». Hvordan forstår ungdom samvalgsprosessen?

Arild Bjørndal og Melanie Huynh Ekholdt i dialog med brukerorganisasjoner

10:30-11:15
LUNSJ


11:15-12:15
«Tell Me More - nytten av elektroniske tilbakemeldingssystemer»

Kristian Rognstad

12:15-12:35
«Gal eller normal?» Når verden faller fra hverandre - eller noen havner utenfor.

Seksjon for utdanning i behandlingsarbeid ved Anne Andersen

12.35-13:00
PAUSE
«Miljøterapi - eklektisk famling eller kompleks psykoterapi?»

Sara Linn Gerhardt

13:20-13:50
«Skolemestring blant barn i barnevernet» 
Kristine Amlund Hagen, Ingvild Follestad og Benedicte Kirkøen
PAUSE
«Er forskningen på barn og unge innafor?» Hva vet vi at vi ikke vet, og hva gjør vi med det?

Brynhildur Axelsdottir

13:50-14:20


14:40-15:10
«Profesjonell selvivaretakelse». Om slitasje, stress og nærværets betydning for hjelp til egenregulering.

Ingeborg Egebjerg

15:10-15:40

​Torsdag 10. oktober: Verdien av ulikhet?

​08:30-09:30

Frokostseminar: Peder Kjøs

Psykolog Peder Kjøs har gjennom sine 20 år som psykolog møtt mange unge og deres familier. På RBUPs frokostseminar deler han erfaringer og tanker om å være ung i dag. 

​Faglige innlegg

«Barselomsorg i et tverrkulturelt og historisk perspektiv»

Malin Eberhard-Gran

09.30-10:10
«Black is beautiful - Identitet og psykisk helse blant minoritetsbarn og ungdom.»

Leoul Mekonen

10:10-10:50
PAUSE
«Flerkulturens Big Bang». Å vokse opp mellom kulturer.

Aon Raza Naqvi

11:00-12:00
LUNSJ

12:00-13:00
«PIRM-studien». Presentasjon av foreldreveiledning for flyktninger og etniske minoriteter.

Joshua Patras

13:00-13:30